Paging systemen: Espa

ESPA PAGING INTERFACING: ORGANISEERT DE NOODZAAK ESPA3

Geen systeem kan de snelheid en betrouwbaarheid evenaren van paging als het gaat om het (automatisch) doorgeven van berichten aan mobiele personen. Piepers blijven onder alle omstandigheden functione- ren, eenvoudig en doeltreffend.
Dus als het belang van de boodschap groot is, kiest men voor piepers. Een pieper reikt tot in de verste uithoeken van een bedrijf. Ook op plekken waar andere communicatie het laat afweten. Daar is maar weinig infrastructuur voor nodig. Piepers gaan lang mee en vragen geen complexe bediening. Iedereen kan er direct mee overweg.
Het Espa paging systeem werkt zo betrouwbaar dat het wel zeker is dat men de boodschap ook ontvangt. Toch kunnen we nog verder gaan. Met de responsepieper kan de drager van de pieper de ontvangst met een druk op de knop bevestigen. Zo koppelen we terug dat er ook actie ondernomen wordt.

TOEPASSINGSGEBIEDENESPA2

Uiteraard kennen we de pagers en het paging systeem al uit de zorgsector en de thuisverpleging (patienten roepen hun hulp of verpleegster op). Maar ook is het een veelvoorkomende oproep- en alarmeringstoe- passing voor kantoren en instellingen (het snel oproepen van collega’s die zich op verschillende locaties kunnen begeven).
Een adequaat pagingsysteem voor het BHV team wat dienst doet in uw bedrijf, want zij zullen net als u in een Paging installatie een uitbreiding van de bedrijfsveiligheid terugvinden

SCHOLEN

Voor scholen fungeert een paging systeem als een ideaal oproepsysteem door bijvoorbeeld in ieder klaslokaal een druktoets te plaatsen waarmee een leerkracht op eenvoudige wijze een collega, directielid of conciërge kan bereiken.

SUPERMARKTEN

Supermarkten en grote winkelcentra beschikken over een snelle, functionele methode om bewaking te alarmeren of collega’s ter assistentie te roepen.

HORECA

Voor Horeca is zijn pagers uitstekend toepasbaar als oproepmiddel tussen de keuken en bediening. Vanuit de keuken komt een melding dat er een bestelling klaar staat om te worden uitgeserveerd. Maar niet altijd bereikt deze melding de bediening, en zeker niet als er een terras is of grote afstanden te overbruggen zijn. De kok kan nu zelf kiezen wanneer hij de bediening laat komen.

KELNER OPROEPSYSTEEM

Hand opsteken is niet meer nodig om bediening duidelijk te maken dat er actie gewenst is. Voornamelijk op terrassen is het vaak een ergernis om iets te willen bestellen of te betalen zonder dat dit opgemerkt wordt. Met Espa verhoogt u de service en de omloopsnelheid van uw tafel.

HOTELWEZEN

In het hotelwezen bied het systeem nog meerdere mogelijkheden zoals contact tussen receptie en bedienend personeel en andere medewerkers. Espa pagingsysteem helpt u snel en betrouwbaar te alarmeren en respons te bevestigen gedurende tijdskritieke situaties, geen verwarring, overzichtelijk. Levert automatisch boodschappen af, verzamelt respons, escaleert naar derden. Dit alles met rapportagemogelijkheden geschikt voor analyse.

BASIS KENMERKEN
• Doorschakelopties • Afwezigheidsdetectie • Afwezigheidsroutering • Alarmering • Vrij instelbare alarmeringcodes • Conversie toestelnummers naar piepernummers • Zelf aan te passen voice prompts • Rapportages