Training

Training

De inzet van de Pridis producten vereist de nodige vaardigheden van de gebruiker. Al of niet op locatie worden door Pridis trainingen verzorgd en de nodige assistentie geleverd.

Voor het leveren van een uitgebreide en persoonlijke support bij  installatie,  activering en gebruik van haar producten beschikt Pridis over een Support Team. Dit team wordt ingezet voor het oplossen van gebruikersvragen en het adviseren bij belangrijke vraagstukken rond gebruik, inrichting en techniek.  Desgewenst kan 24/7 een beroep op het team worden gedaan. Ook internationaal biedt Pridis support. Dit gebeurt via een netwerk van betrouwbare dealers en distributeurs, die op de hoogte zijn van de lokale situatie.

Enkele voordelen van onze training en support:nature-laptop-outside-macbook

– E-learning modules beschikbaar om ongeacht het moment gebruik van te maken;
– Trainers met uitgebreide kennis van zaken en didactische vaardigheden;
– Maatwerk: de trainingen zijn toegespitst op uw gebruikersvragen;