Support

Support contract

Pridis biedt de mogelijkheid van een Support Contract die het recht geeft bij vragen of problemen  onmiddellijke behandeling aan het Support Team voor te leggen. Het contract bevat de bijbehorende escalatieprocedures.

Online support

Voor het raadplegen van FAQ’s en technische documentatie  alsmede het downloaden van tarieven en productupdates biedt Pridis de mogelijkheid van Online Support.

Training

De inzet van de Pridis producten vereist de nodige vaardigheden van de gebruiker. Al of niet op locatie worden door Pridis trainingen verzorgd en de nodige assistentie geleverd.

Voor het leveren van een uitgebreide en persoonlijke support bij  installatie,  activering en gebruik van haar producten beschikt Pridis over een Support Team. Dit team wordt ingezet voor het oplossen van gebruikersvragen en het adviseren bij belangrijke vraagstukken rond gebruik, inrichting en techniek.  Desgewenst kan 24/7 een beroep op het team worden gedaan. Ook internationaal biedt Pridis support. Dit gebeurt via een netwerk van betrouwbare dealers en distributeurs, die op de hoogte zijn van de lokale situatie.

De toegang tot het Support Team wordt verkregen via de Support Helpdesk, die is uitgerust met de laatste technologische hulpmiddelen waarmee o.a  remote-support kan worden verleend en vragen op afstand softwarematig kunnen worden opgelost. Support wordt geleverd op basis van het ITIL model.

Technische documentatie in de vorm van leaflets en case studies is te vinden onder het menu downloads.

Contactgegevens van de Support Help Desk:

(t): +31 85 008 2915

(m):  support@pridis.com