Downloads

Voorkom het deactiveren van Pridis software: neem eerst contact op met Support

Voorkom, in geval van verhuizing van pc’s en Pridis software, dat de-activering van de software plaatsvindt. Pridis maakt de transitie naar het in eigen beheer houden van licenties teneinde de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Neem eerst contact op met Support, u wordt direct geholpen en voorzien van de nodige ondersteuning bij het overzetten van de software.

foto 2

Connecsy Cloud Downloads

Connecsy Downloads

Connecsy Enterprise SME/Light Downloads

Tools Downloads